Strona główna

Strona Konsultanta Krajowego w dziedzinie Psychoterapii Uzależnień służy informowaniu o aktualnych wydarzeniach w obszarze Psychoterapii Uzależnień jako specjalizacji służącej ochronie zdrowia.

Na stronie będą zamieszczane informacje dotyczące kształcenia specjalizacyjnego oraz działań wspierających rozwój w obszarze lecznictwa uzależnień także te, które realizowane są we współpracy z innymi podmiotami.

Szczegółowe informacje dotyczące spraw zawodowych psychoterapeutów uzależnień w danym regionie kraju będą zamieszczane w zakładkach konsultantów wojewódzkich.