Lista specjalistów w dziedzinie psychoterapia uzależnień

Poniżej znajduje się lista specjalistów w dziedzinie psychoterapii uzależnień, którzy wyrazili zgodę na zamieszczenie ich danych. Deklaracja zgody znajduje się na końcu listy. Wypełnioną deklarację z kopią dyplomu (lub scany) można przesłać na adres konsultanta krajowego.

Lista aktualna na dzień 16 maja 2023 roku


Województwo dolnośląskie

Krzempek Barbara
mgr pedagogiki
Nr dyplomu: 040/2023.2/210
Inne:
certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień; superwizor psychoterapii uzależnień; psychoterapeuta w procesie certyfikacji; trener
607 306 337
b_krzempek@o2.pl
Leśniak Józef
mgr filozofii
Nr dyplomu: 040/2023.2/219
Inne:
certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień; superwizor psychoterapii uzależnień;
509 403 612
lesniak14@gmail.com
Marmon-Leśniak Żaneta
mgr pedagogiki
Nr dyplomu: 040/2023.2/209
Inne:
certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień; superwizor psychoterapii uzależnień; psychoterapeuta
509 928 378
zanetamar@interia.pl
Mędrykiewicz-Duda Kamila
mgr pedagogiki
Nr dyplomu: 040/2023.2/208
Inne:
certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień; superwizor psychoterapii uzależnień; psychoterapeuta w procesie certyfikacji; trener
603 074 212
kamilamed@gmail.com

Województwo kujawsko-pomorskie

Rachowska Elżbieta
mgr psychologii
Nr dyplomu: 040/2023.1/360
Inne specjalizacje: specjalista psychologii klinicznej;
Inne: certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień; superwizor psychoterapii uzależnień; trener
502 765 083
alcogito2wp.pl

Województwo lubelskie

Niewiadomska Iwona Aneta
konsultant wojewódzki
dr hab. n. hum. (psychologia)
Nr dyplomu: 040/2023.2/251
Inne:
certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

iwona.niewiadomska@kul.pl
Chwaszcz Joanna
dr hab. n. społ. (psychologia)
Nr dyplomu: 040/2023.2/236
Inne:
certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
662 662 201
chwaszcz@kul.pl
Lelonek-Kuleta Bernadeta
dr n. hum. (psychologia)
Nr dyplomu: 040/2023.2/214
Inne:
certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień; terapeuta motywujący
691 656 408
bernadetalelonek@kul.pl
Malicki Dariusz
dr n. med., lekarz medycyny
Nr dyplomu: 040/2023.2/252
Inne specjalizacje: specjalista psychiatra
Inne: certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień; superwizor psychoterapii uzależnień; certyfikowany specjalista przeciwdziałania przemocy w rodzinie
606 982 717
dariuszmalicki@interia.eu
Ostrowski Karol
mgr psychologii
Nr dyplomu: 040/2023.2/206
Inne:
certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień; psychoterapeuta w trakcie szkolenia
505 672 543
k_ostrowski01@o2.pl

Województwo lubuskie

Brak

Województwo łódzkie

Sobczyńska Joanna
konsultant wojewódzki
mgr pedagogiki
Nr dyplomu: 040/2023.1/371
Inne:
certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień; superwizor psychoterapii uzależnień
503 192 128
joannas105@gmail.com
Chodkiewicz Jan
dr hab. n. społ., prof. UŁ (psychologia)
Nr dyplomu: 040/2023.2/239
Inne:
certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień; psychoterapeuta; I stopień specjalizacji z psychologii klinicznej
605 346 935
jan.chodkiewicz@now.uni.lodz.pl
Dziedzic Anna
mgr psychologii
Nr dyplomu: 040/2023.2/201
Inne:
certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień; superwizor aplikant psychoterapii uzależnień; psychoterapeuta
608 039 146
aniaturek@gmail.com
Nowakowska-Domagała Katarzyna
dr n. med. (psychologia)
Nr dyplomu: 040/2023.1/370
Inne specjalizacje: specjalista psychologii klinicznej
Inne: certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień; psychoterapeuta w procesie certyfikacji
696 417 907
katarzyna.nowakowskadomagala@uni.lodz.pl
Siedlecka-Pasierbiak Katarzyna
dr n. med., psycholog
Nr dyplomu: 040/2023.2/244
Inne:
certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień; psychoterapeuta
604 428 227
katarzyna.pasierbiak@gmail.com
Świątkiewicz Agnieszka
mgr psychologii
Nr dyplomu: 040/2023.2/245
certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
specjalista psychologii klinicznej
42 71-44-541
otua@wss.zgierz.pl

Województwo małopolskie

Bętkowska-Korpała Barbara
konsultant krajowy
dr hab. n. społ , prof. UJ (psychologia)
Nr dyplomu: 040/2023.1/356
Inne specjalizacje: specjalista psychologii klinicznej;
Inne: superwizor psychologii klinicznej; psychoterapeuta; trener
12 400 1236
barbara.betkowska-korpala@uj.edu.pl
Ryniak Jolanta
konsultant wojewódzki
dr n. med. i n. o zdr. (psychologia)
Nr dyplomu: 040/2023.1/354
Inne specjalizacje: specjalista psychologii klinicznej
Inne: certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień; superwizor psychoterapii uzależnień; psychoterapeuta; superwizor psychoterapii w procesie certyfikacji; trener
604 054 755
ryniakjolanta@gmail.com
Augustyn Katarzyna
mgr psychologii
Nr dyplomu: 040/2023.2/240
Inne specjalizacje: specjalista w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży
Inne: certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień; superwizor psychoterapii uzależnień; psychoterapeuta; superwizor aplikant psychoterapii
509 707 468
katarzyna.augustyn7@gmail.com
Dudzińska Katarzyna
mgr psychologii
Nr dyplomu: 040/2023.2/242
Inne:
certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień; superwizor aplikant psychoterapii uzależnień; psychoterapeuta
600 276 110
katarzynadudzi@gmail.com
Janowski Rajmund
mgr psychologii
Nr dyplomu: 040/2023.1/364
Inne:
certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień; superwizor psychoterapii uzależnień; psychoterapeuta
692 440 245
rajmundjanowski@wp.pl
Kaleńczuk Maria
mgr pedagogiki
Nr dyplomu: 040/2023.2/224
Inne:
certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień; psychoterapeuta
502 339 740
maria.kalenczuk@wp.pl
Kijko-Tsarfati Iwona
mgr psychologii
Nr dyplomu: 040/2023.2/243
Inne specjalizacje: specjalista psychologii klinicznej
Inne: certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień; psychoterapeuta; superwizor aplikant

itsarfati0906@yahoo.com
Kołodziejczyk Iwona
mgr psychologii
Nr dyplomu: 040/2023.2/215
Inne:
certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień; certyfikowany specjalista przeciwdziałania przemocy w rodzinie; psychoterapeuta w trakcie certyfikacji;
510 066 408
subiectiv@interia.pl
Krzykawska Katarzyna
mgr psychologii spec. resocjalizacja
Nr dyplomu: 040/2023.2/213
Inne:
certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień; superwizor-aplikant psychoterapii uzależnień; psychoterapeuta w trakcie certyfikacji.
503 779 681
krzykawska.k@gmail.com
Litwa-Janowska Agnieszka
mgr psychologii
Nr dyplomu: 040/2023.1/352
Inne:
certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień; superwizor psychoterapii uzależnień; psychoterapeuta
507 724 595
alitwajanowska@kctu.pl
Rychlicka-Schirmer Grażyna
mgr psychologii
Nr dyplomu: 040/2023.1/365
Inne:
certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień; superwizor psychoterapii uzależnień
603 638 686
grazasch3@wp.pl

Województwo mazowieckie

Bukowska Bogusława
dr n. med. (psychologia)
Nr dyplomu: 040/2023.1/
Inne:
certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
605 557 172
Głowik Tomasz
dr n. hum. (psychologia)
Nr dyplomu: 040/2023.1/353
Inne:
certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień; superwizor psychoterapii uzależnień; psychoterapeuta; superwizor psychoterapii
695 744 524
tomaszglowik@op.pl
Jabłońska Dorota
mgr psychologii
Nr dyplomu: 040/2023.1/357
Inne specjalizacje: specjalista psychologii klinicznej
Inne: certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień; psychoterapeuta
604 366 481
dorotajab@wp.pl
Jabłoński Piotr
dr n. med. (psychologia)
Nr dyplomu: 040/2023.1/351
Inne:
certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
601 262 854
piotr.s.jablonski@gmail.com
Kaczmarczyk Ireneusz
dr n. hum. (socjologia)
Nr dyplomu: 040/2023.1/367
Inne:
certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień; superwizor psychoterapii uzależnień; psychoterapeuta; superwizor psychoterapii; trener; superwizor treningu
602 450 505
kaczmarczyk.irek@gmail.com
Łączyński Aleksander
mgr psychologii
Nr dyplomu: 040/2023.2/237
Inne:
certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień; psychoterapeuta
534 412 602
aleksander.laczynski@gmail.com
Masłowski Wojciech
mgr psychologii
Nr dyplomu: 040/2023.2/230
Inne:
certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień; trener
603 484 244
wojmas@onet.eu
Parusiński Krzysztof
mgr psychologii
Nr dyplomu: 040/2023.1/355
Inne:
certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień; superwizor psychoterapii uzależnień; psychoterapeuta; superwizor psychoterapii
600 201 399
krzysztofparusinski@gmail.com
Szołdra-Kobus Aleksandra
mgr psychologii
Nr dyplomu: 040/2023.2/222
Inne:
certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień; terapeuta motywujący
608 090 673
aleksandra.szoldra@tlen.pl

Województwo opolskie

Brak

Województwo podkarpackie

Grab Sławomir
mgr psychologii
Nr dyplomu: 040/2023.1/363
Inne:
certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień; superwizor psychoterapii uzależnień; superwizor treningu grupowego
603 791 475
slawegrab@wp.pl

Województwo podlaskie

Kleczyński Paweł
mgr psychologii
Nr dyplomu: 040/2023.2/216
Inne:
certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień; psychoterapeuta
791 224 763
pkleczynski@gmail.com
Paryszuk Karol
mgr psychologii
Nr dyplomu: 040/2023.2/217
Inne:
certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień; psychoterapeuta w trakcie certyfikacji
513 647 719
karol.paryszuk.psycholog@gmail.com
Szymańska Renata
mgr psychologii
Nr dyplomu: 040/2023.2/272
Inne:
certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień; psychoterapeuta w trakcie certyfikacji
506 175 604
renszym17@interia.pl

Województwo pomorskie

Wiśniewska Katarzyna
lekarz medycyny
Nr dyplomu: 040/2023.1/366
Inne specjalizacje: lekarz medycyny pracy
Inne: certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień; w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego

kwisniewska@opitu.pl

Województwo śląskie

Frąc Adam
mgr psychologii
Nr dyplomu: 040/2023.2/228
Inne:
certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

afrac@opilu.pl
Kolano Agnieszka
mgr psychologii
Nr dyplomu: 040/2023.2/212
Inne:
certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
696 480 109
agakol.mail@gmail.com
Kowalcze Małgorzata
mgr psychologii
Nr dyplomu: 040/2023.2/247
Inne specjalizacje: specjalista psychologii klinicznej
Inne: certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień; superwizor psychoterapii uzależnień; psychoterapeuta; superwizor psychoterapii; trener; terapeuta psychodramy
606 663 276
mkowalcze@interia.pl
Latko Mirosława
mgr kulturoznawstwa
Nr dyplomu: 040/2023.2/246
Inne:
certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień; psychoterapeutka
605 364 588
latkomiroslawa@gmail.com
Michalik-Lubecka Joanna
mgr psychologii
Nr dyplomu: 040/2023.2/218
Inne specjalizacje: specjalista psychologii klinicznej
Inne: certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
603 700 025
joanna.s.michalik@gmail.com
Polańska Agnieszka
mgr psychologii
Nr dyplomu: 040/2023.2/223
Inne:
certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień; superwizor psychoterapii uzależnień; psychoterapeuta i superwizor-aplikant PTP;
503 029 185
a_polanska@poczta.onet.pl
Wasiek-Organa Ewelina
mgr psychologii; mgr pedagogiki
Nr dyplomu: 040/2023.2/248
Inne specjalizacje: specjalista psychologii klinicznej
Inne: certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
692 481 045
ewelina.wasiek@gmail.com
Wieczorkowski Piotr
mgr psychologii
Nr dyplomu: 040/2023.2/234
Inne specjalizacje: specjalista psychologii klinicznej; specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży
Inne: certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień; psychoterapeuta
509 571 578
piiotr.wieczorkowski@gmail.com
Wojnar Roman
dr n. med., lekarz medycyny
Nr dyplomu: 040/2023.2/226
Inne:
certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
501 031 702
roman-wojnar@bk-europe.pl

Województwo świętokrzyskie

Przenzak Anna
konsultant wojewódzki
dr n. med. i n. o zdr. (pedagogika)
Nr dyplomu: 040/2023.1/369
Inne:
certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień; superwizor psychoterapii uzależnień; terapeuta DM; psychoterapeuta w procesie certyfikacji
793 350 960
wotuw-kielce@morawica.com.pl
Gąsior Krzysztof
dr hab. prof. UJK (psychologia)
Nr dyplomu: 040/2023.1/
Inne specjalizacje: specjalista psychologii klinicznej
Inne: certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień; superwizor psychoterapii uzależnień; psychoterapeuta
604 092 602
gasior@psychoterapia24.com
Matusiak-Hamera Magdalena
mgr pedagogiki
Nr dyplomu: 040/2023.2/232
Inne:
certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień; psychoterapeuta w trakcie certyfikacji; superwizor aplikant psychoterapii uzależnień
692 352 987
mag.matusiak@gmail.com
Rogala-Muszalska Dorota
mgr psychologii
Nr dyplomu: 040/2023.2/202
Inne specjalizacje: specjalista psychologii klinicznej
Inne: certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
605 540 305
dorotarogala@poczta.onet.pl
Szczepańska-Młynarczyk Anna
mgr pedagogiki
Nr dyplomu: 040/2023.2/229
Inne:
certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
+41 367 12 08
terapia.uzaleznien@wszzkielce.pl
Tkacz Elżbieta
mgr pedagogiki resocjalizacyjnej
Nr dyplomu: 040/2023.2/235
Inne:
certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień; psychoterapeuta w trakcie certyfikacji
793 982 152
etkacz85@gmail.com
Zawada-Matysek Aleksandra
mgr psychologii
Nr dyplomu: 040/2023.2/250
Inne:
certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

a.zawada-matysek@wp.pl
Zimna Ewelina
mgr pedagogiki
Nr dyplomu: 040/2023.2/231
Inne:
certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień; psychoterapeuta
695 032 848

Województwo warmińsko-mazurskie

Reguła Dorota
konsultant wojewódzki
mgr psychologii
Nr dyplomu: 040/2023.1/358
Inne:
certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień; superwizor psychoterapii uzależnień; psychoterapeuta; superwizor psychoterapii
23 697 29 82
dregula@osrodek-dzialdowo.pl

Województwo wielkopolskie

Maciek-Haściło Bożena
konsultant wojewódzki
mgr psychologii
Nr dyplomu: 040/2023.1/359
Inne:
certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień; superwizor psychoterapii uzależnień; psychoterapeuta; superwizor psychoterapii; członek zespołu Laboratorium Psychoedukacji
604 475 739
bozena.mh@gmail.com

Województwo zachodniopomorskie

Brak


Deklaracja