Województwo warmińsko-mazurskie

Dorota Reguła

– powołana przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego na stanowisko konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie psychoterapii uzależnień (październik 2023 r.)

Absolwentka psychologii  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1991 r.).

Superwizor Psychoterapii Uzależnień – Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień (2013 r.) oraz  Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (wcześniej PARPA) od 2004 r.  

Specjalista w dziedzinie psychoterapii uzależnień (2023 r.).

Psychoterapeuta (2009 r.) i Superwizor psychoterapii (2014 r.).

Od 1991 roku pracuje w lecznictwie uzależnień. Od 1993 roku pełni funkcję Kierownika Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Działdowie.

Kontakt:

Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Działdowie, ul. Rydygiera 6, 13-200 Działdowo

Telefon: 23 6972982

E-mail:  dregula@osrodek-dzialdowo.pl