Województwo lubelskie

Iwona Niewiadomska – dr hab. prof. KUL w dyscyplinie psychologia, mgr prawa, dyplomowany specjalista w dziedzinie psychoterapii uzależnień

Aktywność naukowa: kierownik Katedry Psychoprofilaktyki Społecznej w Instytucie Psychologii KUL;

Aktywność szkoleniowa: koordynator merytoryczny specjalizacyjnego szkolenia w dziedzinie psychoterapii uzależnień w KUL (nabór na szkolenie: 30.04.-31.05.2024 r.; początek szkolenia 1.10.2024 r.);

Działania praktyczne: członek zespołu terapeutycznego w Specjalistycznej Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień Stowarzyszenia Natanaelum.

Kontakt:

E-mail: specpu@kul.pl
Tel. 81 445 43 75
Dyżur: środa – piątek w godzinach 10:00-13:00

Aktualności:

Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II uzyskał  akredytację Ministra Zdrowia do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychoterapii uzależnień. Wnioski aplikacyjne do udziału w szkoleniu można składać od 30 kwietnia do 31 maja do wojewody lubelskiego za pomocą https://smk2.ezdrowie.gov.pl/

Odpowiedzi na pytania kandydatów na szkolenie są udzielane telefonicznie (48 81 445 43 75)

lub mailowo (specpu@kul.pl)