Lista specjalistów

Poniżej znajduje się lista specjalistów w dziedzinie psychoterapii uzależnień, którzy wyrazili zgodę na zamieszczenie ich danych. Deklaracja zgody znajduje się na końcu listy. Wypełnioną deklarację z kopią dyplomu (lub scany) można przesłać na adres konsultanta krajowego.

Lista aktualna na dzień 16 maja 2023 roku