Superwizja

SUPERWIZJE W OBSZARZE LECZNICTWA UZALEŻNIEŃ MOGĄ PROWADZIĆ OSOBY:

  1. Superwizor Psychoterapii Uzależnień
  2. Superwizor – aplikant Psychoterapii Uzależnień
  3. Superwizor Psychoterapii

DEFINICJE:

SUPERWIZOR PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ to specjalista psychoterapii uzależnień lub specjalista w dziedzinie psychoterapii uzależnień  uprawniony do prowadzenia wszystkich rodzajów superwizji w obszarze leczenia uzależnień.

Superwizor psychoterapii uzależnień nabył uprawnienia:

  1. w szkoleniu prowadzonym przez towarzystwa lub stowarzyszenia działające w obszarze psychoterapii uzależnień posiadającym pozytywną opinię Krajowego Konsultanta w dziedzinie psychoterapii uzależnień i zdały egzamin uzyskując certyfikat superwizora psychoterapii uzależnień oraz uzyskały wpis listę Superwizorów Psychoterapii Uzależnień prowadzoną przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom
  2. do prowadzenia superwizji klinicznej w dziedzinie uzależnień i do 31.12.2022  uzyskał wpis na listę Superwizorów Psychoterapii Uzależnień prowadzoną w Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

SUPERWIZOR APLIKANT PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ to osoba, która: 

  1. posiada certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień lub specjalisty w dziedzinie psychoterapii uzależnień
  2. ma status superwizora – aplikanta potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez jednostkę szkolącą prowadzącą rekomendowany program szkolenia
  3. jest wpisana na listę Superwizorów – aplikantów Psychoterapii Uzależnień prowadzoną w Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

SUPERWIZJA  PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ to metoda konsultowania pracy diagnostyczno-terapeutycznej w formie indywidualnej lub/i grupowej z pacjentami  z problemami związanymi z używaniem substancji psychoaktywnych i z zachowaniami uzależniającymi oraz z ich bliskimi/członkami rodzin.  Superwizja w dziedzinie psychoterapii uzależnień może także dotyczyć programów leczniczych i zespołów terapeutycznych. Superwizja może odbywać się za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.

LISTA SUPERWIZORÓW PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ

LISTA POZYTYWNIE ZAOPINIOWANYCH PRZEZ KRAJOWEGO KONSULTANTA W DZIEDZINIE PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ PROGRAMÓW SZKOLENIA SUPERWIZORÓW PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ:

  1. Krakowska Szkoła Superwizorów Psychoterapii Uzależnień SuperKRAK-UZ – program prowadzony przez Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień działające przy Radzie Superwizorów Psychoterapii Uzależnień

Warunki rekomendacji programów szkolenia – SUPERWIZJA Psychoterapii Uzależnień