Województwo świętokrzyskie

dr n. med. i n. o zdr. Anna Przenzak

Specjalista w dziedzinie psychoterapii uzależnień, superwizor psychoterapii uzależnień.

Kontakt:

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia przy Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy, ul. Kusocińskiego 59,
25–450 Kielce

Telefon: 41 366 97 23 – rejestracja Poradni Leczenia Uzależnień

e-mail: wotuw-kielce@morawica.com.pl

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie pedagogiki i resocjalizacji (1997). Stopień doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu uzyskała na Wydziale Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (2019). Superwizor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (2012) oraz Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień (2013). Ukończyła całościowe szkolenie w zakresie psychoterapii w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, atestowane przez Zarząd Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (2005). W 2000 roku uzyskała certyfikat Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Terapeuta motywujący (2013) Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej im. Victora Meyera – obecnie Polskiego Stowarzyszenia Dialogu Motywującego). Posiada wieloletnie doświadczenie szkoleniowe w prowadzeniu zajęć w Studium Terapii Uzależnień.

Od 1997 roku pracuje w lecznictwie odwykowym. Od 2009 roku pełni funkcję Kierownika Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia przy Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy.

Członkini Zespołu do spraw opracowania reformy systemu leczenia uzależnień powołanego przez Ministra Zdrowia (2021-2023). W 2023 roku została powołana przez zarząd województwa świętokrzyskiego na funkcję ekspertki ds. informacji o narkotykach i narkomanii. Zasiada w Komisji Egzaminacyjnej Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Centrum Egzaminów Medycznych. Jest członkiem Zespołu Ekspertów ds. opiniowania wniosków jednostek organizacyjnych ubiegających się o akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychoterapii uzależnień

Na stanowisko konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie psychoterapii uzależnień dla województwa świętokrzyskiego, została powołana przez Wojewodę Świętokrzyskiego, we wrześniu 2023 roku.