Województwo łódzkie

Joanna Sobczyńska – powołana przez Wojewodę Łódzkiego, w sierpniu 2023r.,  na stanowisko konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie psychoterapii uzależnień dla województwa łódzkiego. Ukończyła studia wyższe na Uniwersytecie Łódzkim, kierunek pedagogika specjalna, resocjalizacja, potem studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, kierunek zarządzanie w opiece zdrowotnej oraz studia w SWPS, w Instytucie Psychologii Zdrowia  – Profesjonalna Szkoła Psychoterapii – w nurcie integracyjnym. Uzyskała certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień, dyplom CEM w dziedzinie psychoterapii uzależnień, certyfikat  psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Stosowanej. Superwizor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, superwizor Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień, superwizor aplikant PTPS. Odbyła szereg szkoleń z zakresu psychoterapii i terapii uzależnień. Posiada wieloletnie doświadczenie szkoleniowe w prowadzeniu zajęć w Studium Terapii Uzależnień, jest kierownikiem stażu klinicznego w szpitalu w Warcie. Prowadzi superwizję kliniczną i szkoleniową , zasiada w Komisji Egzaminacyjnej Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Centrum Egzaminów Medycznych. Od wielu lat pracuje w Centrum Psychiatrycznym w Warcie na stanowisku kierownika Oddziału Leczenia Uzależnień i kierownika Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia oraz Poradni Terapii Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży. Od 24 lat zajmuje się psychoterapią osób z uzależnieniem, osób bliskich i rodzin pacjentów z uzależnieniem. Pracuje w Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sieradzu oraz jako biegły sądowy. Swoją pracę poddaje stałej superwizji. Aktywnie uczestniczy w pracach na rzecz rozwoju i reformy lecznictwa uzależnień.

Pierwsze szkolenie specjalizacyjne w Łodzi

Dnia 01 września 2023 roku Zespół Ekspertów Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego przyznał Fundacji Vis Salutis akredytację na prowadzenie szkoleń specjalizacyjnych w dziedzinie psychoterapii uzależnień.

Zajęcia dydaktyczne przewidziane w programie specjalizacji prowadzone będą przez superwizorów psychoterapii uzależnień, specjalistów w dziedzinie psychoterapii uzależnień, specjalistów w dziedzinie psychologii klinicznej, specjalistów w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, specjalistów w dziedzinie psychiatrii oraz specjalistów w innych dziedzinach przewidzianych w programie specjalizacji.

Specjalizacja dla 24 osób rozpocznie się w kwietniu 2024r. po zakończonym w dniu15 stycznia 2024 r. postępowaniu kwalifikacyjnym.

Termin kolejnej rekrutacji:

Osoba składa za pomocą SMK wniosek o rozpoczęcie specjalizacji wraz z załącznikami w terminie: od dnia 30 kwietnia 2024 r. do dnia 31 maja 2024 r. na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane od dnia 01 czerwca 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.

https://vissalutis.pl/studium-terapii-uzaleznien/rekrutacja/

https://vissalutis.pl/studium-terapii-uzaleznien/

Fundacja Vis Salutis posiada wieloletnie doświadczenie szkoleniowe w dziedzinach psychoterapii uzależnień.

W latach 2015 – 2023, w ramach programów szkolenia w dziedzinie uzależnienia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień, akredytowanych przez PARPA i KBPN  przeszkolonych zostało około 400 Słuchaczy.

Pierwsze szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychoterapii uzależnień, w województwie łódzkim rozpocznie się w kwietniu 2024r., w  Łodzi. Jest organizowane przez Fundację Vis Salutis ,po zakończonym w dniu 15 stycznia 2024r. postępowaniu kwalifikacyjnym. Do szkolenia zostały zakwalifikowane 23 osoby.

Termin kolejnej rekrutacji:

Osoba składa za pomocą SMK wniosek o rozpoczęcie specjalizacji wraz z załącznikami w terminie: od dnia 30 kwietnia 2024 r. do dnia 31 maja 2024 r. na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane od dnia 01 czerwca 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.

https://vissalutis.pl/studium-terapii-uzaleznien/rekrutacja/

https://vissalutis.pl/studium-terapii-uzaleznien/

Specjalizacja dla kolejnych 24 osób rozpocznie się we wrześniu 2024 r.

Ważne aby osoba składająca wniosek do jednostki szkoleniowej dokładnie przemyślała decyzję oraz swój wybór, osoby rezygnujące nie są zastępowane kolejnymi chętnymi, gdyż nie ma list rezerwowych.