Województwo wielkopolskie

Bożena Maciek – Haściło – powołana przez Wojewodę Wielkopolskiego na stanowisko konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie psychoterapii uzależnień dla województwa wielkopolskiego (grudzień 2023 r.)

Ukończone studia, szkolenia praktyczne, certyfikaty, uprawnienia:

– Studia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek psychologia (lipiec 1994 r.)

– Całościowe szkolenie w zakresie terapii gestalt w Krakowie (1993 r.)

– Całościowe szkolenie w zakresie psychoterapii systemowej w Krakowie (1997 r.)

– Czteroletnie Studium Psychoterapii Indywidualnej i Grupowej Laboratorium Psychoedukacji – Warszawa (2010 r.)

– Certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień (PARPA 1996 r.) 

– Certyfikat superwizora psychoterapii uzależnień Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (KCPU 2007 r.)

– Certificate The European Certificate Of Psychotherapy (EAP 2011 r.)

– Certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (2011 r.)

– Certyfikat superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (2017 r.)

– Certyfikat w zakresie prowadzenia superwizji klinicznej w obszarze psychoterapii osób uzależnionych i ich rodzin (RSPU 2017 r.)

– Tytuł specjalisty w dziedzinie psychoterapii uzależnień w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (CEM 2023 r.)

Udział w pracach zespołów eksperckich:

– Rada Superwizorów Psychoterapii Uzależnień (od 2017 r.)

– Komisja Egzaminacyjna Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (2008 r.)

– Centrum Egzaminów Medycznych w dziedzinie psychoterapii uzależnień w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (od 2023 r.)  

– Komisji Certyfikatów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (od 2016 r.)

 

Praktyka zawodowa:

– Doświadczenia w zakresie prowadzenia psychoterapii osób uzależnionych i ich rodzin (od 1993 r.)

– Doświadczenia w zakresie prowadzenia superwizji specjalistów psychoterapii uzależnienia, placówek lecznictwa odwykowego, psychoterapii osób dorosłych, psychoterapii dzieci i młodzieży (od 2017 r.)  

– Kierownik Poradni Leczenia Uzależnień i współuzależnienia oraz  Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu w  Śremie. (od 1998 r.)

– Członek zespołu Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie (od 2013 r.)

– Kierownik Szkoły Psychoterapii Osób z Problemem Uzależnienia – moduł dla psychoterapeutów i specjalistów psychoterapii uzależnień – Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie (od 2018 r.)

– Autorka licznych wystąpień na konferencjach tematycznych, publikacji z zakresu psychoterapii, projektów i warsztatów w zakresie psychoterapii indywidualnej, grupowej i terapii par.    

Aktywnie uczestniczy w pracach na rzecz rozwoju i reformy lecznictwa uzależnień.