KOLEJNE POWOŁANIA KONSULTANTÓW WOJEWÓDZKICH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM I WARMIŃSKO-MAZURSKIM.

Z przyjemnością informuję, że z dniem 1 października 2023 roku powołano kolejnych Konsultantów Wojewódzkich w dziedzinie Psychoterapii Uzależnień – Panią dr Annę Przenzak (województwo świętokrzyskie) i Panią mgr Dorotę Regułę (województwo warmińsko-mazurskie).  

W województwie świętokrzyskim na konsultanta wojewódzkiego została powołana dr Anna Przenzak. Pani Konsultant jest specjalistą w dziedzinie psychoterapii uzależnień, certyfikowanym specjalistą i superwizorem psychoterapii uzależnień. Od lat działa w zespołach eksperckich związanych z lecznictwem i profilaktyką uzależnień, nie tylko w województwie, ale też w krajowych instytucjach. Prowadzi superwizje oraz szkolenia podyplomowe, a także jest autorką kilku artykułów z zakresu uzależnień. Pracuje w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy i kieruje Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia.

W województwie warmińsko-mazurskim na konsultanta wojewódzkiego została powołana mgr Dorota Reguła. Pani Konsultant jest specjalistą w dziedzinie psychoterapii uzależnień, certyfikowanym specjalistą i superwizorem psychoterapii uzależnień, certyfikowaną psychoterapeutką i superwizorką psychoterapii.  Prowadzi superwizje oraz szkolenia podyplomowe. Od wielu lat działała w zespołach eksperckich związanych z lecznictwem uzależnień m.in. w Zespole Doradców Dyrektora PARPA ds. lecznictwa odwykowego, a aktualnie w Radzie Superwizorów Psychoterapii Uzależnień. Od 25 lat kieruje NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Działdowie.

Obu Paniom życzę powodzenia i satysfakcji w pełnieniu funkcji konsultant wojewódzkiej.


Powrót