KOLEJNY EGZAMIN SPECJALIZACYJNY – jesień 2023 – JUŻ ZA NAMI

W sesji jesiennej 2023, w dniach 6-7 grudnia odbył się egzamin specjalizacyjny. Tytuł specjalisty w dziedzinie psychoterapia uzależnień uzyskało 49  osób z kilku województw. Blisko 90% przystępujących do egzaminu to certyfikowani specjaliści psychoterapii uzależnień, którzy posiadają certyfikaty z psychoterapii ogólnej lub posiadają specjalizacje z dziedziny pokrewnej, lub ukończyli całościowy kurs psychoterapii. 

Serdecznie gratuluję wszystkim zdającym bardzo dobrego przygotowania, zarówno do części teoretycznej, jak i praktycznej oraz życzę kolejnych sukcesów.


Powrót