KONSULTANT W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM

Z przyjemnością informuję, że w grudniu 2023 roku powołano Panią mgr Bożenę Maciek-Haściło do pełnienia funkcji  Konsultant Wojewódzkiej  w dziedzinie Psychoterapii Uzależnień w województwie wielkopolskim.  

Pani Bożena Maciek-Haściło jest psychologiem, specjalistą w dziedzinie psychoterapii uzależnień, certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień, psychoterapeutką i superwizorką Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz superwizorką psychoterapii uzależnień i członkiem Rady Superwizorów. Od wielu lat prowadzi superwizję i nadzór merytoryczny w placówkach leczenia uzależnień. Prowadzi działalność dydaktyczną w szkoleniach podyplomowych dla psychoterapeutów, w tym psychoterapeutów uzależnień. Uczestniczyła w pracach Komisji Egzaminacyjnej w Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (wcześniej w Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) oraz jest członkiem Komisji  Certyfikatów w Polskim Towarzystwie Psychologicznym. Od 2002 roku kieruje Przychodnią Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia i Odziałem Dziennym Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Śremie.

Życzę powodzenia i satysfakcji w pełnieniu funkcji konsultant wojewódzkiej.


Powrót