KONSULTANT WOJEWÓDZKI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

Z przyjemnością informuję, że Pani mgr Elżbieta Rachowska została powołana do pełnienia funkcji Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychoterapia uzależnień w województwie kujawsko-pomorskim od dnia 1 czerwca 2024 roku.

Pani mgr Elżbieta Rachowska jest specjalistą w dziedzinie psychoterapii uzależnień, specjalistą psychologii klinicznej, certyfikowanym specjalistą i superwizorem psychoterapii uzależnień, trenerką profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych. Prowadzi superwizje i nadzór merytoryczny w placówkach leczenia uzależnień.

Gratuluję i życzę powodzenia i satysfakcji w pełnieniu funkcji konsultant wojewódzkiej.


Powrót