LISTA PODMIOTÓW AKREDYTOWANYCH DO PROWADZENIA SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO W DZIEDZINIE PSYCHOTERAPIA UZALEŻNIEŃ (stan na dzień 3.10.2023 r.)

Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego,  po pozytywnym zaopiniowaniu wniosków przez zespół ekspertów ds. akredytacji  – w składzie: dr Katarzyna Nowakowska-Domagała  – przewodnicząca oraz członkinie: dr hab., prof. UJ Barbara Bętkowska-Korpała, dr Bogusława Bukowska, dr Anna Przenzak – wpisał trzy podmioty na listę jednostek posiadających akredytację na prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychoterapii uzależnień:

1. Centrum Psychologiczno-Psychiatryczne Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (województwo lubelskie)
2. Fundacja Promocji Zdrowia Psychicznego i Somatycznego Vis Salutis (województwo łódzkie)
3. Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień (województwo małopolskie)

Procedura uzyskiwania akredytacji na prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego jest opisana w art. 6. Ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Więcej informacji o jednostkach akredytowanych można uzyskać na stronie: https://kursy.cmkp.edu.pl/Akredytacja/Specjalizacyjne?gz=6&spe=253&woj


Powrót