Pierwszy Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w dziedzinie psychoterapia uzależnień

Pierwszy Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w ochronie zdrowia (PESoz) w dziedzinie psychoterapia uzależnień odbył się 16 maja 2023 roku w Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi (CEM).

Dyrektor CEM powołał Państwową Komisję Egzaminacyjną (PKE) złożoną ze specjalistów dziedzin pokrewnych tj. psychologii klinicznej i psychoterapii dzieci i młodzieży.

Do egzaminu zgłosiły się 22 osoby, tytuł specjalisty w dziedzinie psychoterapii uzależnień uzyskało 20 osób.

W kolejnych sesjach PKE będą powoływane z grona specjalistów w dziedzinie psychoterapii uzależnień.


Powrót