Powołanie pierwszego konsultanta wojewódzkiego

Z przyjemnością informuję, że w dniu 14 sierpnia 2023 roku  Joanna Sobczyńska została powołana przez Wojewodę Łódzkiego na Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychoterapii Uzależnień dla województwa łódzkiego.

Pani mgr Joanna Sobczyńska jest specjalistą w dziedzinie psychoterapii uzależnień, certyfikowanym specjalistą i superwizorem psychoterapii uzależnień, certyfikowanym psychoterapeutą. Od 2006 roku jest kierownikiem Oddziału Leczenia Uzależnień, Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia, Poradni Terapii Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży oraz Oddziału Dziennego Terapii Uzależnień  Centrum Psychiatrycznego w Warcie – Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu. 

Jest wieloletnim współpracownikiem Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w zakresie szkoleń, konsultacji programów terapeutycznych, programów akredytacji i przewodniczenia Komisji Egzaminacyjnej w procesie certyfikacji specjalistów psychoterapii uzależnień i instruktorów terapii uzależnień.

 

Gratulujemy Pani Konsultant i życzymy dalszych sukcesów w realizacji działań.


Powrót