Rekomendacje programów szkolenia dla superwizorów aplikantów w lecznictwie uzależnień

Wiosną 2023 roku zespół złożony z przedstawicieli Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (KCPU), Superwizorów Psychoterapii Uzależnień i Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień przy współudziale Konsultanta Krajowego w dziedzinie Psychoterapii Uzależnień opracował rekomendacje programów szkolenia dla superwizorów aplikantów w lecznictwie uzależnień, zasad przeprowadzenia egzaminu superwizorskiego oraz zasad wpisywania na listy: Superwizorów Psychoterapii Uzależnień oraz aplikantów- Superwizorów Psychoterapii Uzależnień prowadzonych przez KCPU.

WARUNKI REKOMENDACJI PROGRAMÓW SZKOLENIA SUPERWIZORÓW PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ I UZYSKANIA WPISU NA LISTĘ SUPERWIZORÓW PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ PROWADZONĄ PRZEZ KCPU


Powrót