WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE MA SWOJEGO KONSULTANTA WOJEWÓDZKIEGO

Z przyjemnością informuję, że Pani Profesor Iwona Niewiadomska została powołana do pełnienia funkcji Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychoterapia uzależnień w województwie lubelskim od dnia 1 lutego 2024 roku.

Pani Iwona Niewiadomska jest profesorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, doktorem habilitowanym w dyscyplinie psychologia, magistrem prawa. Jest specjalistą w dziedzinie psychoterapii uzależnień. Pracuje jako kierownik Katedry Psychoprofilaktyki Społecznej w Instytucie Psychologii KUL i członek zespołu terapeutycznego w Specjalistycznej Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień Stowarzyszenia Natanaelum.

Gratuluję i życzę powodzenia i satysfakcji w pełnieniu funkcji konsultant wojewódzkiej.


Powrót