Zmiany w warunkach przystąpienia do PESoz w dziedzinie psychoterapii uzależnień dla certyfikowanych specjalistów psychoterapii uzależnień i instruktorów terapii uzależnień

Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. O niektórych zawodach medycznych zmienia warunki przystąpienia do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinie psychoterapii uzależnień dla osób, które posiadają certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień lub certyfikat instruktora terapii uzależnień

Art. 96 w/w Ustawy zmienia art. 12 Ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2469), poprzez dodanie w art. 12.1 punktu 3 oraz w art. 12.2. punktu 3.

W związku ze zmianami osoba z certyfikatem:

  1. specjalisty psychoterapii uzależnień – „może przystąpić do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinie psychoterapii uzależnień, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia”.
  2. instruktora terapii uzależnień „może przystąpić do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinie psychoterapii uzależnień, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, po ukończeniu uzupełniającego szkolenia specjalizacyjnego, do którego stosuje się odpowiednio przepisy art. 52 tej ustawy”.

Powrót