Egzamin specjalizacyjny – jesień 2023

W sesji jesiennej odbędzie się kolejny egzamin specjalizacyjny złożony z części teoretycznej i praktycznej.

Literatura obowiązkowa i zalecana do egzaminu specjalizacyjnego jesień 2023 z psychoterapii uzależnień

 


Powrót