Aktualności
KOLEJNE JEDNOSTKI UZYSKAŁY AKREDYTACJĘ DO PROWADZENIA SPECJALIZACJI Z DZIEDZINY PSCHOTERAPIA UZALEŻNIEŃ

W marcu 2024 kolejne trzy jednostki uzyskały akredytację Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego do prowadzenia specjalizacji z dziedziny psychoterapii uzależnień: SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Oddział Kliniczny Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży (woj. małopolskie) Śląska Fundacja Błękitny Krzyż, Ośrodek Leczenia Uzależnień „OLU-Podbeskidzie” (woj. śląskie) Uniwersytet SWPS, Wydział Psychologii w Katowicach (woj. śląskie) Więcej informacji o jednostkach akredytowanych można uzyskać na stronie Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego: https://kursy.cmkp.edu.pl/akredytacja/specjalizacyjne 

KONSULTANT WOJEWÓDZKI W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM

Z przyjemnością informuje, że w dniu 22 lutego 2024 roku Wojewoda Małopolski powołał Panią dr Jolantę Ryniak do pełnienia funkcji Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychoterapii uzależnień. Pani dr Jolanta Ryniak jest specjalistą w dziedzinach: psychologii klinicznej oraz psychoterapii uzależnień, superwizorem psychoterapii uzależnień, psychoterapeutą i superwizorem-aplikantem  Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, trenerem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Od 1996 roku współpracuje z placówkami leczenia uzależnień oraz placówkami opieki psychiatrycznej. Od ponad 10 lat kieruje […]

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE MA SWOJEGO KONSULTANTA WOJEWÓDZKIEGO

Z przyjemnością informuję, że Pani Profesor Iwona Niewiadomska została powołana do pełnienia funkcji Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychoterapia uzależnień w województwie lubelskim od dnia 1 lutego 2024 roku. Pani Iwona Niewiadomska jest profesorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, doktorem habilitowanym w dyscyplinie psychologia, magistrem prawa. Jest specjalistą w dziedzinie psychoterapii uzależnień. Pracuje jako kierownik Katedry Psychoprofilaktyki Społecznej w Instytucie Psychologii KUL i członek zespołu terapeutycznego w Specjalistycznej Poradni […]

EGZAMIN SPECJALIZACYJNY W SESJI WIOSNA 2024

Egzamin specjalizacyjny w sesji wiosna 2024 odbędzie się w dniach 21-23 maja 2024 roku. W dniu 21 maja odbędzie się część teoretyczna egzaminu w formie testu. W godzinach popołudniowych tego dnia i w następnych dniach będą przeprowadzane egzaminy praktyczne. Na stronach Centrum Egzaminów Medycznych zamieszczono listę z literaturą do egzaminu na najbliższą sesję oraz schemat przygotowania przypadku/przypadków na część praktyczną egzaminu. Literatura do PESoz z psychoterapii uzależnień wiosna 2024 zał. […]

KONSULTANT W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM

Z przyjemnością informuję, że w grudniu 2023 roku powołano Panią mgr Bożenę Maciek-Haściło do pełnienia funkcji  Konsultant Wojewódzkiej  w dziedzinie Psychoterapii Uzależnień w województwie wielkopolskim.   Pani Bożena Maciek-Haściło jest psychologiem, specjalistą w dziedzinie psychoterapii uzależnień, certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień, psychoterapeutką i superwizorką Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz superwizorką psychoterapii uzależnień i członkiem Rady Superwizorów. Od wielu lat prowadzi superwizję i nadzór merytoryczny w placówkach leczenia uzależnień. Prowadzi działalność dydaktyczną w szkoleniach […]

KOLEJNY EGZAMIN SPECJALIZACYJNY – jesień 2023 – JUŻ ZA NAMI

W sesji jesiennej 2023, w dniach 6-7 grudnia odbył się egzamin specjalizacyjny. Tytuł specjalisty w dziedzinie psychoterapia uzależnień uzyskało 49  osób z kilku województw. Blisko 90% przystępujących do egzaminu to certyfikowani specjaliści psychoterapii uzależnień, którzy posiadają certyfikaty z psychoterapii ogólnej lub posiadają specjalizacje z dziedziny pokrewnej, lub ukończyli całościowy kurs psychoterapii.  Serdecznie gratuluję wszystkim zdającym bardzo dobrego przygotowania, zarówno do części teoretycznej, jak i praktycznej oraz życzę […]

EGZAMIN PESoz – wiosna 2024

EGZAMIN SPECJALIZACYJNY W DZIEDZINIE PSYCHOTERAPIA UZALEŻNIEŃ – SESJA WIOSNA 2024 Egzamin specjalizacyjny w dziedzinie Psychoterapia Uzależnień – w części praktycznej – polega na analizie przypadków, a pytania dotyczą aspektów diagnozy klinicznej, całościowego rozumienia problematyki osoby uzależnionej dorosłej, dzieci i młodzieży oraz rodziny, doboru właściwych metod leczenia i procesu psychoterapeutycznego oraz dynamiki relacji, metod psychoterapeutycznych, a także czynników utrudniających i sprzyjających korzystnej zmianie zdrowotnej. Na egzamin PESoz […]

RUSZYŁ NABÓR NA SPECJALIZACJĘ

15 listopada br. ruszył nabór na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychoterapii uzależnień w dwóch jednostkach spośród trzech, które otrzymały akredytację CMKP: 1. W województwie łódzkim – Fundacja Promocji Zdrowia Psychicznego i Somatycznego Vis Salutis 2. W województwie małopolskim – Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień Kolejne jednostki przygotowują wnioski akredytacyjne.

Pismo konsultant krajowej do WOTUW-ów w sprawie specjalizacji

Pismo do WOTUWów z 7 listopara 2023

LISTA PODMIOTÓW AKREDYTOWANYCH DO PROWADZENIA SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO W DZIEDZINIE PSYCHOTERAPIA UZALEŻNIEŃ (stan na dzień 3.10.2023 r.)

Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego,  po pozytywnym zaopiniowaniu wniosków przez zespół ekspertów ds. akredytacji  – w składzie: dr Katarzyna Nowakowska-Domagała  – przewodnicząca oraz członkinie: dr hab., prof. UJ Barbara Bętkowska-Korpała, dr Bogusława Bukowska, dr Anna Przenzak – wpisał trzy podmioty na listę jednostek posiadających akredytację na prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychoterapii uzależnień: 1. Centrum Psychologiczno-Psychiatryczne Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (województwo lubelskie) 2. Fundacja Promocji Zdrowia Psychicznego i Somatycznego […]