Aktualności
Pismo konsultant krajowej do WOTUW-ów w sprawie specjalizacji

Pismo do WOTUWów z 7 listopara 2023

LISTA PODMIOTÓW AKREDYTOWANYCH DO PROWADZENIA SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO W DZIEDZINIE PSYCHOTERAPIA UZALEŻNIEŃ (stan na dzień 3.10.2023 r.)

Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego,  po pozytywnym zaopiniowaniu wniosków przez zespół ekspertów ds. akredytacji  – w składzie: dr Katarzyna Nowakowska-Domagała  – przewodnicząca oraz członkinie: dr hab., prof. UJ Barbara Bętkowska-Korpała, dr Bogusława Bukowska, dr Anna Przenzak – wpisał trzy podmioty na listę jednostek posiadających akredytację na prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychoterapii uzależnień: 1. Centrum Psychologiczno-Psychiatryczne Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (województwo lubelskie) 2. Fundacja Promocji Zdrowia Psychicznego i Somatycznego […]

TERMIN EGZAMINU W SESJI JESIENNEJ 2023

Egzamin specjalizacyjny z dziedziny Psychoterapia Uzależnień w  sesji jesiennej 2023 odbędzie w dniach 6-7 grudnia 2023 roku w Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi. W dniu 6.12.br odbędzie się egzamin teoretyczny w postaci testu, a po południu oraz 7.12 od rana będą odbywały się egzaminy ustne z części praktycznej. Osoby, które zgłosiły się do egzaminu otrzymają informację o egzaminie  w systemie SMK. Przypomnę, że spis literatury obowiązkowej do egzaminu w nadchodzącej sesji, […]

KOLEJNE POWOŁANIA KONSULTANTÓW WOJEWÓDZKICH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM I WARMIŃSKO-MAZURSKIM.

Z przyjemnością informuję, że z dniem 1 października 2023 roku powołano kolejnych Konsultantów Wojewódzkich w dziedzinie Psychoterapii Uzależnień – Panią dr Annę Przenzak (województwo świętokrzyskie) i Panią mgr Dorotę Regułę (województwo warmińsko-mazurskie).   W województwie świętokrzyskim na konsultanta wojewódzkiego została powołana dr Anna Przenzak. Pani Konsultant jest specjalistą w dziedzinie psychoterapii uzależnień, certyfikowanym specjalistą i superwizorem psychoterapii uzależnień. Od lat działa w zespołach eksperckich związanych z lecznictwem i profilaktyką uzależnień, nie tylko w województwie, ale też […]

Zmiany w warunkach przystąpienia do PESoz w dziedzinie psychoterapii uzależnień dla certyfikowanych specjalistów psychoterapii uzależnień i instruktorów terapii uzależnień

Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. O niektórych zawodach medycznych zmienia warunki przystąpienia do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinie psychoterapii uzależnień dla osób, które posiadają certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień lub certyfikat instruktora terapii uzależnień Art. 96 w/w Ustawy zmienia art. 12 Ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2469), poprzez dodanie w art. 12.1 […]