Aktualności
Powołanie pierwszego konsultanta wojewódzkiego

Z przyjemnością informuję, że w dniu 14 sierpnia 2023 roku  Joanna Sobczyńska została powołana przez Wojewodę Łódzkiego na Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychoterapii Uzależnień dla województwa łódzkiego. Pani mgr Joanna Sobczyńska jest specjalistą w dziedzinie psychoterapii uzależnień, certyfikowanym specjalistą i superwizorem psychoterapii uzależnień, certyfikowanym psychoterapeutą. Od 2006 roku jest kierownikiem Oddziału Leczenia Uzależnień, Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia, Poradni Terapii Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży oraz Oddziału Dziennego […]

Egzamin specjalizacyjny – jesień 2023

W sesji jesiennej odbędzie się kolejny egzamin specjalizacyjny złożony z części teoretycznej i praktycznej.

Rekomendacje programów szkolenia dla superwizorów aplikantów w lecznictwie uzależnień

Wiosną 2023 roku zespół złożony z przedstawicieli Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (KCPU), Superwizorów Psychoterapii Uzależnień i Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień przy współudziale Konsultanta Krajowego w dziedzinie Psychoterapii Uzależnień opracował rekomendacje programów szkolenia dla superwizorów aplikantów w lecznictwie uzależnień.

Pierwszy Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w dziedzinie psychoterapia uzależnień

Pierwszy Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w ochronie zdrowia (PESoz) w dziedzinie psychoterapia uzależnień odbył się 16 maja 2023 roku w Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi (CEM).